Stawki dopłat bezpośrednich 2021

Ostatniego dnia września Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności bezpośrednie za 2021 rok. Jest korzystniejszy od ubiegłorocznego.
 

Kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 rok, opublikowany przez Europejski Bank Centralny jest wyższy od ubiegłorocznego (4,5462 zł za 1 EUR) i wynosi 4,6197 zł za 1 EUR.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało już projekty rozporządzeń określające stawki poszczególnych płatności. Jednolita płatność obszarowa będzie w tym roku wyższa od ubiegłorocznej o niecałe 4 zł i wyniesie 487,62 zł/ha. Ze sporo większej podwyżki ucieszą się natomiast młodzi rolnicy, którym wsparcie wzrośnie o prawie 52 zł/ha w porównaniu z ubiegłorocznym.
 

Stawki płatności bezpośrednich 2021

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone następująco:

– jednolita płatność obszarowa: 487,62 zł/ha,

– płatność za zazielenienie: 327,26 zł/ha,

– płatność dla młodego rolnika: 308,59 zł/ha,

– płatność dodatkowa: 184,54 zł/ha,

– płatność do bydła: 336,73 zł/szt.,

– płatność do krów: 426,51 zł/szt.,

– płatność do owiec: 114,47 zł/szt.,

– płatność do kóz: 51,56 zł/szt.,

– płatność do roślin strączkowych na ziarno: 685,70 zł/ha,

– płatność do roślin pastewnych: 457,46 zł/ha,

– płatność do chmielu: 2 087,75 zł/ha,

– płatność do ziemniaków skrobiowych: 1 210,32 zł/ha,

– płatność do buraków cukrowych: 1 547,13 zł/ha,

– płatność do pomidorów: 3 371,12 zł/ha,

– płatność do truskawek: 1 313,93 zł/ha,

– płatność do lnu: 558,70 zł/ha,

– płatność do konopi włóknistych: 198,05 zł/ha,

– płatność do tytoniu –Virginia: 3,18 zł/kg,

– płatność do tytoniu – pozostały tytoń: 2,25 zł/kg.
 

Pula środków na płatności bezpośrednie

Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 15,63 mld zł, co daje około 108 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będą od 18 października.